Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: 2010 - en stor katastrof

Thursday, February 03, 2011

2010 - en stor katastrof

Ett normalt år inträffar 785 katastrofer. Förra året skedde 950 världen över. Då är det alltså inte bara så att det känns mer för att tidningarna överöser en med 100 artiklar i samma ämne. 90 procent av katastroferna är väderrelaterade: stormar och översvämningar. Den amerikanska kontinenten drabbades värst med 365 naturkatastrofer. Asien var tvåa med 310. Europa klarade sig undan med 120, Afrika 50 och Australien/Oceanien med 65. Jordskalvet på Haiti,  jordskalvet i Chile jordskalvet i Kina, bränderna i Ryssland, översvämning i Pakistan och Australien är de största.

Sen börjar man i artikeln försöka hitta förklaringar och tar upp den globala uppvärmningen som den stora boven. Dock ska tilläggas att de säger att jordbävningar och vulkanutbrott inte påverkas av mänskligheten. Världshaven har blivit varmare. Det är ett faktum, men även om detta nu har en förklaring i att människan förstör jorden tror jag inte helt så är fallet. Bäjb berättade npt för mig i helgen som jag tyckte var intressant och det var om solens fläckar. Nu är jag ju inte alls så insatt i ämnet, men det var nånting om att solen har fläckar ibland och ibland inte. När solen HAR fläckar får den mer energi att spruta ut värme och jorden blir varmare. Enligt Wikipedia varierar solens fläckar i cykler om elva år och det låter ju faktiskt då som en ganska trolig förklaring till väderförändringarna. För visst är det så att årstiderna varierat ganska mycket under mina levnadsår i alla fall (och andra med när jag lyssnar på mina patienter som är betydligt äldre och upplevt en del årstider), men man bara kommer i håg det senaste åren. När jag var liten var vintrarna dominerade av snö för att sedan bli milda och nu åter riktiga vintrar. Men... visst borde vi människor förstört jorden lite med av allt skit vi håller på med. Jag tror dock inte enbart på detta utan kanske på en kombination av det onaturliga och det naturliga.

Fast egentligen är detta ett ämne jag borde hålla mig ifrån eftersom jag är ganska okunnig, så jag lämnar det där.

Image and video hosting by TinyPic

No comments: