Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Feministisk åtgärdsplan utan logik... som vanligt

Saturday, March 05, 2011

Feministisk åtgärdsplan utan logik... som vanligt

Studier har visat att kvinnor och män bemöts och behandlas olika inom vården. Dessutom utgår medicinsk forskning oftast­ från män, vilket skapar stora problem för många kvinnor som inte får adekvat behandling. I dag utförs läkemedelsforskningen huvudsakligen på män. Om kvinnor behandlas med läkemedel och metoder som tagits fram för (och av) män, så uppstår inte bara ohälsa utan även ojämställdhet. Skillnaderna i bemötandet av kvinnor och män inom vårdsektorn är systematiska. Kvinnor blir oftare än män feldiagnostiserade och felopererade. Kvinnor ges även sämre tillgång till nyare och dyrare läkemedel. Kvinnor får dessutom vänta längre än män på att få en läkartid eller en hjärtoperation och är därför sjukare än män när de väl får vård.

Så inleder Maria Fälth, Förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, sin debattartikel i  Aftonbladet. Detta är tack och lov ingenting jag ser hos oss, men jag har hört det förr och antagligen är det sant och visst är det förskräckligt.

Men när det gäller såna här saker är ju den stora frågan vad man ska göra åt det. Är det till kvinnornas fördel att feminister går ut och skriker mansgrisar i tidningarna? Hjälper verkligen det? betvivlar det. Men Maria har tagit det ett steg längre och föreslår åtgärder:

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet föreslår därmed att ekonomiska ersättningar till kvinnor som deltar i läkemedels- och vårdforskning ska höjas. Vi vill dessutom att läkemedel ska märkas könsspecifikt. 

Dock är hennes åtgärd som så ofta när det gäller feministiska åtgärdsplaner inte ett dugg logisk, utan syftar bara till att vända fördelen från männen till kvinnan. Läser man det hon skrivit i sin artikel är det läkemedelsindustrin och männen som skapar orättvisan. Varför ska då den största åtgärden riktas mot kvinnan? Hon skriver nämligen inte någonstans att anledningen är att kvinnor inte vill delta i studierna. Logiken fallerar då varför en åtgärd som att ge kvinnorna mer pengar för att ställa upp skulle hjälpa.

Nä, mer logiskt vore väl att ställa kravet på läkemedelsindustin att testa sina läkemedel på kvinnor och män i lika stor omfattning. Att dessutom börja forska fram kvinnospecifika läkemedel istället för att forska fram läkemedel som faktiskt funkar på bägge könen (i den mån detta är möjligt) låter otroligt resurskrävande och dyrt.

Feminism är för mig ett mysterium. Ordet kanske från början har en innebörd som som strävar för likställdhet mellan könen, men de som kallar sig feminister visar gång på gång att det skulle var rent förödande för mänskligheten om deras åsikter fick genomslagskraft. Vad de är ute efter är inte likställdhet utan ett maktskifte från mannen till kvinnan. Ett prick likadant samhälle fast tvärtom. Och frågan är om de nånsin skulle bli nöjda. De letar ju och hittar orättvisor i varenda vinkel och vrå och bygger kvinnoförakt där de säger sig vilja motverka det. Skrämmande folkslag de där feministerna.


Image and video hosting by TinyPic

No comments: