Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Bakom stängda dörrar

Friday, March 18, 2011

Bakom stängda dörrar


Jag gick förbi tingshuset idag. Igår spärrades delar av gatan utanför tingshuset av, men idag stod bara två polisbilar parkerade utanför. Bakom stänga dörrar hålls rättegången mot Sveriges värsta våldtäktsman. Niklas Eliasson hotas av kriminella skriker löpsedlarna vid varenda kiosk på stan.Enligt paragraf 7-undersökningen lider Eliasson av en grav psykisk störning. Ja, det är väl ingen direkt tvivel om det och det hade nog vem som helst kunna säga utan en undersökning, men det är av största vikt att diagnosen blir rätt.

En av brottsbalkens viktigaste paragrafer säger nämligen att den som har begått brott påverkad av en sådan störning inte får dömas till fängelse. Vid en dom om rättspsykiatrisk vård ställs proportionaliteten och förutsebarheten åt sidan genom att det begångna brottet inte har någon som helst inverkan på straffets längd. "Straffets" längd beror i stället på vårdbehovet.

"Allvarlig psykisk störning" är alltså inte en sjukdomsdiagnos, utan en värdering av huruvida en persons medicinska symptom är så allvarliga att de uppfyller lagens krav på allvarlig psykisk störning. Grovt sett kan man säga att det handlar om personer som antingen har en verklighetsupplevelse som till stor del är styrd av sjukdomen i stället för av yttre faktorer, eller är så tvångsmässiga att trots att de förstår vad de gör inte kan rätta sitt handlande efter det. Följande fyra grupper klassas som allvarliga psykiska störningar:

1. Personer med psykoser eller psykosliknande tillstånd, det vill säga människor som på grund av hallucinationer, vanföreställningar eller förvirring har en väldigt avvikande verklighetsuppfattning. Typfallet är någon med schizofreni eller bipolär sjukdom.
2. Allvarligt deprimerade, självmordsbenägna personer.
3. Personlighetsstörda personer med psykosgenombrott eller med ett starkt tvångsmässigt beteende, exempelvis kleptomani, pyromani eller vissa former av pedofili.
4. En bred "restgrupp", där gravt utvecklingsstörda, svårt hjärnskadade och mycket dementa patienter ingår.
 
Tillhör Elisson någon av ovanstående grupper? psykotisk... nä, det tror jag inte. han har varit fullt kapabel att verka normal utåt och inte gett sken av att vara psykotisk. Depression kan vi utesluta direkt och så även den sista. I den tredje gruppen kan man dock klämma in Eliasson om man vill och risken är väl att det är exakt vad rätten gör. Detta skulle leda till vård och inte fängelse, vilket vore helt förödande.


Jag läste just en proposition från regeringen undertecknad, Göran Hägglund och Beatrice Ask från förra året med förslaget att den som begår grova våldsbrott ska få ett fängelsestraff där brottet, inte den psykiska hälsan, avgör straffvärdet Straffets längd. Straffet ska inte avgöras av vårdbehovet utan av brottets art. Undrar vad som hände med den propositionen.Image and video hosting by TinyPic

1 comment:

Anonymous said...

Sveriges värsta våldtäksman!!!!
När mitt brott dök upp i tidningsrubrikerna stod det.....
Vidrigaste pedofil dramat i bla Södertälje...Alla brott e vidriga,sen om det e våldtäkt eller ej,,,,Snart dyker det nog upp nått som e mycket värre en detta! JAG LOVAR.