Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: EHEC

Thursday, May 26, 2011

EHEC

Det pågående utbrottet av EHEC upptäcktes i Tyskland den 2 maj. Personer som hade ätit sallad och grönsaker som inte hade sköljts noggrant fick blodig diarré och buksmärtor. Ett tiotal personer i Västra Götaland, Stockholm, Skåne, Jämtland och Halland är allvarligt drabbade, varav nio har utvecklat HUS-syndromet (hemolytiskt uremiskt syndrom). Det är lika många som normalt drabbas av HUS på ett år.EHEC som orsak till blodig diarré är känd sedan 1977, och toxinet kunde påvisas 1982. Sjukdomen är spridd över hela världen och flera stora utbrott har rapporterats. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. I Sverige rapporteras cirka 300 fall bland människor varje år och av dessa är ungefär hälften inhemskt smittade. 

Utbrott har beskrivits från många olika typer av livsmedel, som opastöriserad mjölk, opastöriserad äppelcider, yoghurt, sallad, salami, medvurst, rostbiff och hamburgare. Människor har också insjuknat efter friluftsbad i förorenat vatten eller efter att ha druckit smittat kommunalt vatten. Även smitta från person till person förekommer. 

EHEC producerar ett gift (toxin) som svarar för många av sjukdomssymtomen. Ofta börjar sjukdomen med magkramper och diarré, men sällan feber. Illamående och kräkningar kan förekomma. Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodtillblandad. Sjukdomen går normalt över inom en vecka. I sjukdomsbilden kan dock ingå såväl oblodiga som blodiga diarréer, sönderfall av de röda blodkropparna och njursvikt (hemolytiskt uremiskt syndrom – HUS), andra koagulations- och blödningsrubbningar samt neurologiska symtom. Asymptomatiska bärare av EHEC förkommer./smittskyddsinstitutet

Tyska myndigheter uppger att EHEC-bakterien hittats i tre gurkor från Spanien.

Scary shit de där. Jag som äter gurka och sallad varje dag. Jag är skitdålig på att skölja saker grönsaker. Eller mat över huvud taget. Jag har nog aldrig sköljt ett äpple i hela mitt liv... inte heller har jag blivit sjuk. Ännu. Kan hända att jag drabbas av nån besprutningsrelaterad cancerdiagnos i framtiden, men nån magåkomma har jag inte drabbats av. Tack och lov. Ska nog bli lite försiktigare ett tag nu. Och kanske inte köpa tyska eller spanska (eller sydsvenska) gurkor.


Image and video hosting by TinyPic

No comments: