Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Förbud mot förbud mot niqab

Wednesday, December 01, 2010

Förbud mot förbud mot niqab

Skulle du vilja lämna ditt barn till en förskolelärare som du inte såg... och aldrig hade, sett ansiktet på? Som varje gång du ser henne bär ett skynke som täcker allt utom ögonen och nästan dom också? Kvinnan låter trevlig, men vem är hon. Utan att se hennes ansikte är det otroligt svårt att få en uppfattning om henne... Det ser ut på ögonen som hon ler när hon tar emot ditt barn och det låter så på rösten, men gör hon verkligen det? Är det äkta? Svårt att avgöra utan att se hela kroppsspråket. Jag skulle inte tycka det va ok att lämna mitt barn till en människa jag inte "känner". Skulle du?

Idag har diskrimineringsombudsmannen Katri Linna tagit ett beslut. Det lyder att det är att bryta mot diskrimineringslagen att förbjuda niqab i undervisningen. Bakgrunden till beslutet är att lagen ska:

”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Humanisten Christer Sturmark föreslår att lagen skrivs om med motiveringen:

"En av ovanstående diskrimineringsgrunder avviker på ett centralt sätt från de andra: ”Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet (hudfärg etc), funktionshinder, sexuell läggning och ålder” är alla egenskaper, medan ”religion eller annan trosuppfattning” är däremot ställningstaganden. I lagen bör ställningstaganden hanteras fundamentalt annorlunda ur diskrimineringssynpunkt än egenskaper."

Humanisten har ju helt rätt! Religionstillhörighet och hur man lever efter den är faktiskt ett helt frivilligt val och inte något man föds till. Du kan påverka den själv och göra val. Ska man klassa ställningstaganden på samma sätt som egenskaperna finns det ju ingenting som inte bör innefattas i lagen och därmed blir den omöjlig att följa.

Rent krasst skulle man då kunna påstå sig ha en tro på att spindelmannen är allsmäktig och att han vill att du ska gå i en likadan mask som han när du visar dig bland folk. Skulle DO döma likadant i ett sådant fall? Det tror jag inte.

Och ska man ta det ett steg till är ju det borgar rådet Lotta Edholm säger ganska vist. Ska de gå utbildningen ska det väl ändå leda till ett jobb? Den kvinna som anmälde kommunen till DO fick bra betyg när utbildningen var slut, men har inte kunnat slutföra sin utbildning eftersom hon inte har fått göra praktik. Det finns mängder av jobb där man faktiskt kan jobba med slöja för ansiktet. Ska man då lura in en ung människa i en utbildning där man inte kan få jobb? Är det drömmen att bli just något där ett ansikte är viktigt, som i jobbet med människor, måste man väl ändå vara beredd att anpassa sig efter vad som krävs?


Image and video hosting by TinyPic

4 comments:

Anonymous said...

vilket vidrigt inlägg! Det är bara 60 år sedan vi mördade folk på grund av deras religionstillhörighet, och du vill redan ifrågasätta ansatser för att förhindra att det händer igen? Fy helvete, du är en hemsk människa!

Khelben said...

Håller inte med dig anononym, dessutom så är det svagt att inte visa vem man är när man svarar på ett inlägg.

Jag tycker att du har en poäng med ditt inlägg samtidigt som du överreagerar litegrann.

Hoppas bulan där borta fått möjlighet att gå ner en bit så kanske det blir lite fler solstrålar i den här bloggen nu när det är så kallt och kyligt ute.

Önskar en bra kväll!

Christian said...

till den anonyme bögen ;

med vilka avser du när du skriver att "vi" mördade folk? tillhör du nationalsocialisternas skara? jag skulle aldrig i mitt liv lämna mina barn till en maskerad anhängare av en stenåldersreligion som lovprisar kusingifte och dylika sjukheter. detsamma gäller om dagispersonalen hade haft rånarluvor.

Hannastacia said...

@anonymous

Jag ifrågasätter inte på nåt sätt själva religionstillhörighet här. Folk får tro på vad de vill, men det måste finnas nån måtta i agerande utifrån religion när man kommer till ett land där seden är en annan.

Har du ha samma åsikt om hedersmord? Också ett ställningstagande som de som utför de i religionens/kulturens namn, tycker är helt rätt och riktigt. Ska vi rätta sig efter det med för att inte diskriminera?

Jag bryr mig egentligen inte om varför dessa kvinnor har slöjan på sig. Niqab, rånarluva, spindelmannenmask, sak samma. Det är just att de har det som är problemet även om det var för att dölja en finne.