Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Ur det politiska akvariet: Så ser blocken på tv-licensen

Monday, September 13, 2010

Ur det politiska akvariet: Så ser blocken på tv-licensen

Alliansen skriver ingenting i sitt valmanifest om radio- och tv-avgiften. Enligt Erik Kristow, politiskt sakkunnig vid kulturdepartementet, finns inte några planer på att avskaffa avgiften.

Tidigare har M såväl som FP förespråkat en annan finansiering av de reklamfria radio- och tv-kanalerna, exempelvis via skatter.

KD röstade så sent som i fjol på sitt riksting igenom ett förslag om avskaffande av tv-licensen.

– Alliansens gemensamma ståndpunkt är dock att ha kvar avgiften, säger Erik Kristow.

Diskussionen om radio- och tv-avgiften är ständigt pågående. Nuvarande sändningstillstånd beslutade de borgerliga partierna om 2009. Det gäller till utgången av 2013.

Det betyder alltså att beslut om nästkommande sändningstillstånd ska fattas under kommande mandatperiod. Då kan nuvarande regler för public service, inklusive formerna för finansiering, förändras.

Hur diskussionen då kommer att föras är det i dag ingen som vet.

Inte heller de rödgröna har skrivit något om tv-licensen i sitt valmanifest.

Så sent som i fjol motionerade de tre partierna gemensamt om att behålla avgiften i sin nuvarande form. Sedan dess har ingenting nytt tillkommit.

Radioavgiften inbringar årligen 6,7 miljarder kronor.

Skrivet av Jenny Stiernstedt (dock lite modifierat)


Image and video hosting by TinyPic

No comments: