Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Förargelseväckande beteende?

Tuesday, September 28, 2010

Förargelseväckande beteende?

Nöden har ingen lag, heter det väl? Jag brinner för de kissnödiga. Jag vet nämligen hur många som lider av att inte kunna hålla sig när nöden slår in. För många är det så pass omöjligt att det kommer ändå... alltihop... i brallan.

Likt det man ser i serier och filmer i USA där man bygger sitt case på gamla fall har nu en 45-årig man satt exempel för alla kissnödiga out there. Det var en kväll i mars han klev av bussen och urinerade vis busshållsplatsen samtidigt som en polisbil olyckligtvis körde förbi och han åkte såklart dit. Men nu frias han:

– Nu friar tingsrätten på grund av bristande uppsåt och därigenom undviker man att uttryckligen ta ställning till om beteendet i sig överhuvudtaget var ägnat att väcka förargelse på det som lagtexten kräver. Det är möjligt att tingsrättens dom kan få betydelse såtillvida att den pekar på att man inte slentrianmässigt kan säga att all urinering på allmän plats utgör förargelseväckande beteende.

En vinst! För så länge det finns så få offentliga toaletter där ute, och så länge de som finns kräver mynt och är knarkarkvartar kommer ingen komma åt problemet med kissande människor i buskarna. Nöden följer helt enkelt inte lagen.


Image and video hosting by TinyPic

No comments: