Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Rätt eller fel?

Saturday, April 24, 2010

Rätt eller fel?

Oj, vilken svår grej att ta ställning till. Presstöd på 2 miljoner har gått till nationaldemokraternas tidning Nationell idag. Tidningen som bland annat är negativ till invandring och homosexualitet. Detta har lett till att Martin Ahlquist att han lämnar sin plats som suppleant i presstödsnämnden.


För att få presstödet krävs att: Den abonnerade upplagan ska vara minst 1 500 exemplar, totalupplagan ska till övervägande del vara abonnerad, abonnemangspriset får inte vara lägre än 350 kronor/år, annonsandelen får inte överstiga 50 procent av tidningsutrymmet och täckningsgraden får inte vara över 30 procent.


Så det är alltså med helt rätt enligt gällande regler tidningen har fått sina pengar. Det mest önskvärda vore väl att tidningar som Nationell idag inte hade så mycket läsare, men nu har de ju faktiskt det och faller inom ramen för stöd...

Kan tyckas att det vore simpelt att ta ställning. Min första tanke är ju såklart att detta är vansinne... såna åsikter ska inte berömmas med en massa miljoner, men vi har också något som heter Tryckfrihetsförordningen i detta land. Att utesluta just denna tidning från stödet vore censur, enligt Jan Strid, universitetslektor vid JMG och det har han ju helt rätt i. Vill vi verkligen införa censur i vårt land? eller finns det nåt sätt att komma runt det när det gäller dessa pengar? Som Martin Ahlquist själv säger:

Hela idén med presstödet
bygger ju på att nämnden INTE ska ta ställning till innehållet.... I Presstödsförordningens tredje paragraf kan man läsa: ”Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.” Inte ens om innehållet är direkt olagligt går det att neka presstöd.


Som jag sagt tidigare är yttrandefrihet och tryckfrihet något vi måste vara rädda om i detta land... för vi är ett av de få länder som verkligen har det, utan krusiduller. Ska vi börja nagga i kanterna? Vad händer då i längden med vår frihet?

Svårt, otroligt svårt.

OBS! Jag vill klargöra att jag inte på något vis håller med om åsikterna som skrivs om i tidningen Nationell idag.

Image and video hosting by TinyPic

No comments: