Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWHv6xHB Read More http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/tutorials/how-to-use-a-cute-font-for-your-blogger-post-titles.html#ixzz1AWAOpX85 The Hell of Hannastacia: Nöjda äldre och skadliga tabletter

Monday, November 08, 2010

Nöjda äldre och skadliga tabletter

Well done av DN tycker jag att publicera lite positiva nyheter. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen återigen gjort en omfattande undersökning om hur de äldre uppfattar äldrevård och hemtjänst och resultaten är positiva. De kunde absolut varit bättre, nåt annat säger jag inte, men det visar att det faktiskt är på väg åt rätt håll och inte tvärtom som man annars får upplevelsen av när man läser alla artiklar om vanvård.

Man har skickat ut en enkät där de gamla själva fick svara på hur man upplevde sin situation och höga siffror svarade att de faktiskt var nöjda med insatser och bemötande. Mindre nöjda var de med områdena social samvaro och aktiviteter. De sista två ska inte förringas, men när det är som det är och det inte finns utrymme för allt tycker jag att dessa två kan komma i efterhand. Social samvaro och aktiviteter kan vara nog så viktigt, men om man ställer det emot insatser som är helt nödvändiga vinner det senare. Drömmen är såklart att det ska finnas utrymme för det med och vem vet... går det nu verkligen framåt kanske det inte är en omöjlighet framöver. Om inte Sverige slår om och blir svinrikt tror jag inte vi kan förvänta oss att kommunen ska bidra med denna del dock. Det gäller nog att hitta alternativa lösningar.

Om man fortsätter inom vårdens och medicinens område visar en annan studie, gjord i Danmark på gravida kvinnor, att paracetamol inte är så ofarligt som alla vill påstå. I studien ingick 47 000 kvinnor som delades på två och de mödrar som hade tagit smärtstillande medel med paracetamol löpte 30 procents högre risk att få barn med missbildningar. Jag har alltid varit skeptiskt till påståendet att paracetamol ska vara så säkert. Det känns inte rimligt att det ska vara så ofarligt. Alla tabletter med medicinskt syfte har några baksidor. Därmed behöver det inte vara något farligt, men nån sån sak som ett piller som har några allvarliga biverkningar av nån form, finns inte enligt mig.

Och visste ni att man kan bli immun mot paracetamol? Om vi kopplar ihop ovanstående stycken, dvs äldre och paracetamol, är det faktiskt så att många äldre står på en daglig dos av pillret. Visserligen kan det vara till ett bra syfte. paracetamol är till viss del lyckopiller. Man mår i stort bra av dom... inte bara vad gäller mindre värk. Men... efter ett tag kommer man upp i an kroppslig acceptans av medlet och effekten avtar. Därför bör man göra uppehåll då och då för att sedan starta igen och ha effekt. Detta lärde jag mig av smärtläkare Anette Holmfred på USÖs smärtklinik (mycket duktig läkare inom palliativ smärtlindring). Jag minns dock inte med vilken intervall man skulle göra uppehåll, men det finns säkert att googla. Nåt att tänka på för er som har era gamla på boenden. Kolla igenom medicinlistor då och då... lita inte på att läkarna har koll. De är ofta många och alla har olika inriktning. De ger sig inte på att ändra i andras ordinationer... that's a fact.


Image and video hosting by TinyPic

No comments: